Dromen, durven, doen!

Dromen, durven, doen!Het is al even een tijdje geleden dat wij het laatste netwerkcafé hielden voor de zomervakantie. Dinsdag 24 juni 2014, waar ging het ook weer over, wat hebben we toen behandeld? Inderdaad: dromen, durven, doen! Waar droom je van, welke stappen neem je, durf je het aan? Doen! Een kort verslag van deze dag.

Dromen, durven, doen

Om 10.05 uur wordt de bijeenkomst geopend. Voorzitter Roelof Kroeze heet een ieder van harte welkom en deelt het programma mede. Centraal thema is Dromen-Durven-Doen.
Feiko Spieard en Anneke Muis presenteren Dromen-Durven-Doen, waarna er mogelijkheid is om vragen in te vullen van de uitgereikte formulieren over Dromen-Durven-Doen.

Na de pauze geeft Feiko Spieard nogmaals uitleg over de mogelijkheden van een ‘mini-cv’, uit de aanwezigen aangevuld door Wilma Zwiggelaar, die zelf een mini-cv heeft gemaakt middels Word / etikettenbestand. Zij heeft vervolgens ook een QR-code toegevoegd, die een koppeling bevat naar haar Linkedin-profiel! Ze heeft goede ervaringen met het mini-cv en moet al weer nieuwe laten drukken.
Verder geeft ze uitleg over hoe ze na haar ontslagaankondiging verder is gegaan:
Loopbaantraject en ‘DROMEN’ > DURVEN… eerst assessment voor makelaar > DOEN… nu opleiding tot makelaar 2 dagen in de week!

Vervolgens is Janine van der Lingen van Hoeve Mazzeltof aan het woord, die de Droom had als paardenmeisje om zich te specialiseren in de dressuur en door te Durven en Doen een eigen manegebedrijf heeft opgezet. Paarden spiegelen je zelf / je eigenschappen! Door veel te netwerken en dingen zelf op te pikken kun je zelf veel bereiken!

Wijzigingen m.b.t. tijdelijke arbeidscontracten per 1 juli 2015

Feiko Spieard geeft de wijzigingen m.b.t. tijdelijke arbeidscontracten per 1 juli 2015, maar ook die per 1 juli 2014 in gaan!

  • na 6 maanden moet een werkgever schriftelijk een maand van te voren aangeven dat het contract opgezegd wordt; anders is er een boete voor de werkgever
  • geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten

Sluiting en netwerken

De voorzitter bedankt de mensen voor hun aanwezigheid en deelname. Na de presentaties is er gelegenheid om met elkaar te netwerken.

Als extraatje kunnen wij u nog even wijzen op een aanvullende videopresentatie van Ben Tiggelaar over Dromen Durven Doen.

Spread the love

Richard

"Ik concurreer niet, ik maak websites."