Wat als er weer mogelijkheden zijn?

Helaas heeft ons netwerkcafé door corona vanaf april 2021, onze bijeenkomsten moeten beëindigen.
Tot op heden hebben wij deze ook niet kunnen herstarten.
Om inzicht te krijgen van werkzoekenden, die nog wel belangstelling hebben, (als het door zou mogen gaan)
stellen wij de vraag of wij we weer activiteiten kunnen ontwikkelen om door te gaan met netwerken.
Als u het op prijs stelt kunnen we de flyer weer naar u opsturen. Geef dit dan aan middels ons contactformulier.

Spread the love

Richard

"Ik concurreer niet, ik maak websites."