Weet u hoe het zit?

Weet u hoe het zit met de werkmap?Aan ongeveer 86 bezoekers van het Netwerkcafe gaf Tiemen Verbree – adviseur team werk.nl van het UWV – tekst en uitleg over de diverse mogelijkheden van de werkmap op werk.nl en rechten en plichten tijdens de WW.

Werkmap

Het belangrijkste is om altijd de juiste informatie door te geven via de werkmap. Wijzigingen in je situatie moet je altijd via het wijzigingsformulier doorgeven. Daarnaast mag je de wijzigingen ook via de e-mailcoach kenbaar maken, maar het is slim om het via beide kanalen te doen, aldus Tiemen. Ook vrijwilligerswerk moet je doorgeven.

Als werkzoekende met een WW uitkering ben je verplicht om gebruik te maken van de werkmap op werk.nl. Naast informatie van persoonlijke aard moet je hier ook je sollicitatieactiviteiten doorgeven. Het bezoeken van het Netwerkcafé is ook een sollicitatieactiviteit. Verder biedt werk.nl de mogelijkheid om werk te zoeken, online trainingen te volgen (inclusief social media), berichten naar de e-mailcoach te sturen en documenten te delen.

De werkmap functioneert niet optimaal. Dit blijkt ook uit vragen van de mensen uit de zaal. Men krijgt vaak vacatures die niet matchen met opleidingen en ervaringen. Ook de automatische taakafhandeling tijdens een vakantieperiode werkt niet goed. Daarom is het verstandig om bij het doorgeven van je vakantie middels het wijzigingsformulier dit ook door te geven middels een bericht aan de e-mailcoach. Tiemen geeft aan dat er voortdurend gewerkt wordt aan verbeteringen van de werkmap.

Tests

Op werk.nl kun je ook tests uitvoeren, bijvoorbeeld een competentietest. Na het doorlopen van deze test krijg je een overzicht van functies die volgens deze test het beste bij je passen. Hierbij kunnen ook functies zijn die niet per cé aansluiten bij de sector waarin je werkzaam bent geweest.

Competenties

Competenties komen steeds meer in beeld. Werkgevers zijn minder op zoek naar werkervaring en kijken nu meer naar competenties. Het is dus goed om de competentietest te doen en de competentieatlas te verkennen.

CV-formats

Ook biedt werk.nl meerdere CV-formats aan waarmee je CV’s kunt samenstellen, om die te gebruiken als je solliciteert op functies waarvoor je niet de juiste werkervaring of opleiding hebt, maar wel de vaardigheden.

Taken en sollicitatieactiviteiten

Een sollicitatie-activiteit is geen taak!

Tiemen geeft uitleg over taken en sollicitatie-activiteiten. Als werkzoekende krijg je iedere vier weken een nieuwe taak, welke bestaat uit het verrichten van vier sollicitatie-activiteiten binnen vier weken. Als je binnen vier weken deze vier sollicitatie-activiteiten hebt verricht, dan heb je voldaan aan één taak. Dus: een sollicitatie-activiteit is geen taak (slechts een kwart deel van de taak).

Geef je sollicitatie-activiteiten niet door middels tablets en smartphones!

Een belangrijke tip van Tiemen: geef je sollicitatie-activiteiten niet door middels tablets en smartphones! Deze doorgiften komen namelijk niet door in het systeem, ondanks de melding dat de activiteit succesvol doorgegeven is.

Het UWV biedt een Workshop Werkmap aan, waarin uitleg gegeven wordt over de werkmap. Opgave hiervoor is mogelijk via werk.nl.

Websites

Naast werk.nl heeft het UWV meerdere websites, die onderling met elkaar gelinkt zijn. Op deze websites kun je via zoektermen veel informatie vinden en vragen beantwoorden. Middels enkele voorbeelden heeft Tiemen dit gedemonstreerd.

Tot slot een aantal websites die tijdens de presentatie genoemd zijn:

Spread the love

Richard

"Ik concurreer niet, ik maak websites."